Novostavba

Nová zelená úsporám

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

Kdo může žádat

  • První vlastník nebo stavebník rodinného domu
  • Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Jednorázovou částku 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy

Jak požádat o dotaci

  • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Dotace 200 000 – 500 000 Kč